Kiadványaink PDF  | Nyomtatás |  E-mail

Kiadványaink az interneten nonstop megvásárolhatóak.

 

AKCIÓ: Könyvek Könyve és Repülőház DVD-k ára 2490 Ft helyett 1990 Ft.
Szállítás: általában a megrendelést követő 2-3 munkanapon belül átvehető a termék, személyesen, vagy postai utánvéttel.
Fizetés: átutalással, vagy postai utánvéttel.

 

Luther- Aki megváltoztatta a világot. DVD

Rövid ismertető:
A film Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében.

Végül is eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.

Hossz: 90 perc

Luther DVD 1490 HUF /db

 

Luther- Aki megváltoztatta a világot. Könyv

Rövid ismertető:
A film olvasmányos regény változata. Martin Luther, a XVI. századi keresztény reformáció vezéralakjának életrajza, aki új utakat nyitott a hit felfedezésében. A történet a szerzetesi fogadalomtételnél kezdődik és végigkíséri Luther belső küzdelmét a felszentelés utáni vágy és az egyházi hierarchiában uralkodó korrupció és képmutatás keltette egyre növekvő iszonyodás összeegyeztetése érdekében.

Végül is eretnekséggel vádolják, és szembe kell néznie az éppen hatalmon lévő bíborosokkal és hercegekkel, miközben arra buzdítja őket, hogy tegyék elérhetővé a Szentírást az egyszerű hívők számára, valamint az igazságosság és becsületesség útján vezessék az egyházat a hit felé.

 

Luther könyv 990 HUF /db

Az ajándék. 3D-s animációs film DVD

Rövid ismertető:
Életre kelhetnek-e a játékok a mesélő kávézó polcain? Ebben a rajzfilmben megtörténik! Amikor a tulajdonos eltávozik, játékrepülőre pattan a kis játékpilóta és kezdetét veszi az izgalmas kaland. Macik, elefántok, kiskatonák és megannyi játék felfedezik a Könyvet, és máris elébük tárul a betlehemi éjszaka feledhetetlen története. Jézus egy jászolban megszületik és örömhírt dalolnak az angyalok. A kis játékfigurák táncra perdülnek az igazi szenzáció hallattán: a világ Megváltója mindenki számára elhozta az üdvösséget. 

Hossz: 31 perc

Az ajándék DVD 1490 HUF /db
 

Feltámadás a halálból DVD

Rövid ismertető:
Daniel Ekechukwu nigériai lelkész hiteles és megrendítő története, aki 2001. november 30-án halálos autóbalesetet szenvedett. Kórházba szállítása alatt az élet minden jele megszűnt nála, belehalt sérüléseibe. Két különböző kórház két orvosa is halottnak nyilvánította.

Feleségét azonban egy bibliai vers nyugtalanította, mely a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében található: „Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat." Miután Nneka megtudta,hogy Reinhard Bonnke evangelista a közelben prédikál, elvitte a holttestet egy koporsóban a gyülekezeti helyre. Ami ott történt, az több, mint felejthetetlen esemény!

Hossz: 60 perc

Feltámadás a halálból 1490 HUF /db
 

Jézus története füzet

Rövid ismertető:
Ez egy igaz történet. Jézus mintegy kétezer évvel ezelőtt élt Palesztina földjén. Beszédei és tettei megváltoztatták a világot. Ha valaki hisz őbenne, boldog élete lesz a földön, s ha meghal is, örökké Istennel fog élni a mennyben.
 

Jézus története 90 HUF /db

 AKCIÓ: Könyvek Könyve és Repülőház DVD-k, 2490 Ft, helyett 1990 Ft

A Könyvek Könyve DVD 1. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(1) A kezdet

A világ teremtése után az első emberpár, Ádám és Éva az Éden kertjében él. Istennel gyakran találkoznak, és semmi jót sem nélkülöznek. A kígyó hazugságára hallgatva azonban megszegik Isten parancsát, és ennek következményeit viselniük kell. 

(2) A testvérgyilkos

Kain és Ábel az első testvérpár voltak. Mindketten áldozatot mutattak be Istennek, de Ő csak Ábelét fogadja el. Kain irigységében szörnyű tettre ragadtattja magát…

(3) Vízözön

A megsokasult gonoszság miatt Isten vízözön által vet véget az emberiségnek. Csak Noé és családja voltak igaz emberek, ezért megmenekültek a pusztító ítélettől.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 2. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(4) Nehéz próba

Ábrahám és Sára idős koruk ellenére átélik azt a csodát, hogy megszületik várva várt gyermekük, Izsák. Később Ábrahámnak egy emberfeletti próbát kell kiállnia, amikor Isten azt kéri tőle, hogy Izsákot áldozza fel neki.

(5) Jön a menyasszony

Ábrahám szeretné, hogy fia Izsák ne válasszon a lakhelyén élő kanaániták leányai közül, hanem távoli rokonuk házából vegyen magának feleséget. A menyasszony megtalálása csodálatos módon valósul meg.

(6) Két csel

Izsák és Rebeka házasságából ikerfiúk születnek: Ézsau és Jákob. Születésük óta vetekednek,egymástól hosszú ideig távol élnek, míg végül megbékülnek egymással.

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 3. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(7) Az álom valóra válik

Józsefet, Jákob kedvenc fiát idősebb testvérei rabszolgának adják el. Egyiptomba kerül, ahol hatalmas karriert fut be, míg végül ő menti meg testvéreit.

(8) A csodatevő bot

Mózesnek csak Isten csodatevő beavatkozása folytán sikerül, hogy hosszas és kegyetlen rabszolgaság után kiszabadítsa és kivezesse népét Egyiptom földjéről.

(9) A falak leomlanak

Mózes halála után Józsué lesz Izrael új vezetője. A nép száraz lábbal kel át a Jordánon és belép az Ígéret Földjére. Az első feladatuk: Jerikó városának elfoglalása.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 4. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(10) Tüzes korsók

Isten megakarja mutatni Izrael népének, hogy csak akkor élhetik túl a veszélyeket, ha teljes szívükből bíznak benne. Kiválasztja Gedeont, hogy az őket megszálló midianiták nagy serege felett egy kis csapat élén győzedelmeskedjen. Filmrészlet megtekintése!

(11) A legerősebb ember

Sámson a világ legerősebb embere, rendkívüli tetteket hajt végre. Közben beleszeret Delilába, akinek végül elmondja emberfeletti erejének titkát. Delila azonban Izrael ellenségeinek oldalán áll. Filmrészlet megtekintése!

(12) A hűség jutalma

A moábita Ruth megható története, aki a férje korai halála után is ragaszkodik anyósához. Példaadó hűségéért és szorgalmáért később nagy jutalmat nyer. Filmrészlet megtekintése!

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 5. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(13) A béketűrő Jób

Jób tekintélyes és Istenfélő ember. Ennek ellenére sok baj és igazságtalanság éri, ami miatt panaszt tesz Istennél. Végül megszabadul, még nagyobb áldásokat kap, és Istenbe vetett bizalma megerősödik. Filmrészlet megtekintése!

(14) A nagy és kis hal

Egy nagy hal elnyeli Jónást, mert nem akar Isten küldetésének eleget tenni. Amikor a cethal gyomrában ezt megbánja és elhatározza, hogy engedelmeskedni fog, kiszabadul. Megbízása az, hogy Ninive város lakosainak a megtérés üzenetét hirdesse. Filmrészlet megtekintése!

(15) Az első király

Izrael népe egyre erősebben követeli, hogy király uralkodjon felettük. Isten választása Saulra esik. Ő mit sem tudva erről, apja elveszett szamarait keresi, amikor találkozik Isten prófétájával, Sámuellel, aki felkeni őt, hogy Izrael királya legyen.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 6. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(16) Egy igazi próféta

Akháb király idejében Izrael a bálványimádás bűnébe esik.Baálnak épít templomokat, és neki áldozik. Illés próféta azonban hatalmas csodákat visz véghez, hogy Izrael népét visszavezesse Istenhez. Filmrészlet megtekintése!

(17) Aki legyőzte az óriást

Dávid, az ifjú pásztor legyőzi a filiszteusok rettegett vitézét, az óriás Góliátot. Hadi sikerei miatt Saul király féltékeny lesz rá, és hosszasan üldözőbe veszi. Végül Saul halála után Dávid lesz Izrael új királya. Filmrészlet megtekintése!

(18) Egy igen bölcs ember

Dávidot fia, Salamon követi a királyi trónon, aki a világ legbölcsebb embere lesz. Uralkodása alatt béke és jólét honol az országban. Ő építteti és szenteli fel az első templomot Jeruzsálemben. Filmrészlet megtekintése!

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 7. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(19) A tüzes szekér

Illés prófétát egy tüzes szekér elragadja az égbe. Hátrahagyja hűséges tanítványát, Elizeust, aki helyette Izrael prófétája lesz. Elizeus az Illésen levő kenet kettős mértékével tölti be küldetését.

(20) Az oroszlánok vermében

Dániel próféta szereti Istent, és megtartja a parancsolatait. A babiloni fogságban kiváló államférfi lesz belőle. Irigyei azonban elérik, hogy hite miatt elítéljék, és az oroszlánok vermébe vessék. Isten azonban nem marad adós a szabadítással, és igazságot szolgáltat.

(21) A szépséges királyné

Perzsia királya feleségül veszi a birodalom legszebb hölgyét, a zsidó származású Esztert. Nem sokkal ezután a perzsa udvar egyik vezetője terveket sző a zsidó nép kiirtására. Eszter királyné azonban bátor lépésre szánja el magát, hogy népét megmentse.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 8. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(22) Nehémiás és Jeruzsálem falai

A fogságból való visszatéréskor a júdeaiak romokban találják Jeruzsálemet: lerombolt falak, kiégett kapuk fogadják őket. Nehémiás vezetésével megkezdődik a falak újjáépítése – nem is zavartalan körülmények között.

(23) Első karácsony

Ez az este különleges Betlehemben: Mária egy jászolban világra hozza gyermekét, Jézust. Betlehem mezején angyalok adják hírül a pásztoroknak, hogy a Messiás megszületett.

(24) A szeretet csodái

Jézus – amerre csak járt – csodákat tett. Meggyógyította a betegeket, halottakat támasztott fel, és kiűzte a démonokat. Vajon miért cselekedte mindezt? Ki volt Ő? Mit gondoltak róla az emberek?

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 9. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(25) Aki kijött a sírból

Jézust tanításai és csodatettei miatt letartóztatják, elítélik és megölik. Temetése után három nappal azonban egy üres sír hirdeti: Jézus feltámadt a halálból.

(26) Pálfordulás

Saulus gyűlöli és üldözi a keresztényeket. Útban Damaszkusz felé megjelenik neki a feltámadott Jézus. E drámai találkozás teljes fordulatot hoz életében: az üldözőből az evangélium hirdetője lesz. Nevét Pálra változtatja át.

(27) Ábrahám és Lót

Isten nagy gazdagsággal áldja meg Ábrahámot. A legelő már nem bírja el a nagy nyájat, ezért unokaöccsének felajánlja a választást, hogy ki melyik vidékre költözzön. Később Lót bajba kerül, mert Szodoma lakosaival együtt száműzetésbe viszik. ábrahám azonban egy hadjáratával kiszabadítja őket a fogságból.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 10. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(28) Szodoma bűnhődése

Szodoma bűnhődése: Lót, Ábrahám unokaöccse családjával a bűnös városban, Szodomában él. Isten ítélete miatt a városnak el kell pusztulnia, de Lót megmenekülhet, feleségével és két lányával együtt. A menekülés közben felesége megszegi Isten parancsát, emiatt sóbálvánnyá változik.

(29) A hűség próbája

Öröm és nevetés költözött Ábrahám és Sára otthonába: az úr ígérete beteljesedett, idős koruk ellenére megszületett a várva-várt fiúgyermekük. Isten kipróbálja Ábrahám hűségét, amikor azt kéri tőle, hogy áldozza fel neki fiát, Izsákot. Végül aztán egy bozótba akadt kos lesz az áldozat.

(30) Szerelem első látásra

A hűséges szolga útnak indul, hogy gazdája fiának, Izsáknak feleséget válasszon. Mezopotámiába érve egy kút mellett megpihen, és isteni jelre vár: a város lakóinak leányzói közül amelyik neki inni ad, és önként megitatja tevéit is, az lesz a menyasszony. Ekkor Bethuel leánya, Rebeka érkezik a kúthoz…

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 11. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(31) Apja kedvence

Jákob tizenkét fia közül Józsefet szereti a legjobban, és cifra köntössel ajándékozza meg. Bátyjai ezért meggyűlölik őt, és egy üres, mély kútba dobják. Később egy izmaelita karavánnak adják el, apjuknak pedig azt hazudják, hogy vadállat tépte szét. Jákob vigasztalhatatlan.

(32) Az álmok hercege

József Egyiptomba kerül. Potifár háza szolgájaként. Megbízhatósága és bölcsessége miatt hamar ő lesz a felügyelő. Potifár felesége azonban cselszövéssel börtönbe juttatja. Ott megfejti két rabtársának álmát, majd a fáraó különös álmait is csak ő tudja megmagyarázni. Végül a fáraó Józsefet Egyiptom kormányzójává teszi.

(33) A túsz

Éhínség sújtja Kánaán földjét is. Jákob fiai gabonáért érkeznek Egyiptomba, és a kormányzó elé borulnak. József felismeri testvéreit, és elhatározza, hogy próbára teszi őket. Simeont fogva tartja, míg szeretett öccsét Benjámint elé nem hozzák.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 12. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(34) Újra együtt

József Egyiptom kormányzójaként fogadja Benjámint, majd egy újabb próbatétel után kiderül, hogy a valamikor irigy és gonosz szándékú bátyjai szíve megváltozott. Ekkor felfedi kilétét, és megbocsát bűnbánó testvéreinek. Apja, Jákob egész családjával Egyiptomban telepszik le.

(35) Az ég küldötte

Izrael fiai megsokasodtak Egyiptomban. Az új fáraó nem ismeri József leszármazottait, ezért nyomorgatja, rabszolgaként dolgoztatja őket. Kegyetlen parancsban adja ki, hogy öljenek meg minden újszülött zsidó fiúgyermeket. A csecsemő Mózes egy vízre bocsátott kosárban menekül meg, és egy különös eset folytán a fáraó házában nő fel. Felnőttként szembesül népe szenvedéseivel, és inkább őket választja.

(36) Az égő csipkebokor

Mózes Midián földjére menekül a fáraó haragja elől. Családot alapít, és egyszerű pásztorként él. Isten megszólítja az égő csipkebokorból, minden képzeletet felülmúló megbízást kap: vezesse ki Izraelt Egyiptom rabszolgaságából.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 13. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(37) Ne sújts több csapással!

A fáraó gőgös és elutasító Izrael népével és Istenével szemben. Ezért ítélő csapások sújtják Egyiptomot és isteneit. Az elsőszülöttek halála után végül elengedi Izraelt, de azután mégis üldözőbe veszi őket. A tenger előtt azonban óriási csoda történik: Mózes kinyújtott botjára a víz kettéválik, és száraz lábbal vonulhatnak át…

(38) Ne menj vissza Egyiptomba!

Izrael népe a pusztában vándorolva halad az Ígéret Földje felé. Isten mannával és fürjekkel látja el őket, szomjukat a sziklából fakasztott víz oltja. Amikor Mózes karját Isten felé emelve tartják, a rabló amálekitákat is legyőzik a harcban. A Sínai hegynél Isten átadja Mózesnek a tíz parancsolatot. Miután a bálványimádás bűnét megbánták, az úr újra velük megy. Nappal felhő, éjjel tűzoszlop vezeti őket…

(39) Mérges kígyók és beszélő szamár

A hosszú vándorlás alatt Isten gondviselése ellenére a nép zúgolódik. Büntetésül kígyók marják meg őket. Mózes közbenjárására Isten egy érckígyó felállítását rendeli el: aki feltekint rá, meggyógyul. Amikor a moábita király meg akarja átkozni őket, a felbérelt prófétát szamara emberi szóval figyelmezteti, hogy veszélyes úton jár. Bálám az átok helyett áldást mond Izraelre. Mózes a nép vezetését százhúsz éves korában átadja Józsuénak.

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 14. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(40) Amiért érdemes harcolni

Amikor Izrael fiai bálványok felé fordulnak, Isten ellenség által bünteti őket. Mezopotámia királyának elnyomása miatt az úrhoz kiáltanak szabadulásért. Káleb feleségül ajánlja lányát annak, aki elfoglalja az ellenség fellegvárát. Otniel, a szerencsés győztes nemcsak a lány kezét nyeri el, hanem Izrael vezetője is lesz.

(41) Megáldott balkéz

Bálványimádás miatt Isten bünteti Izraelt. Ehud bocsánatot kér az Úrtól, és furfangos tervvel a gonosz király közelébe férkőzik és balkezével kardot ránt.

(42) A földhözragadtak

Sisera harci kocsikkal támadja Izraelt. A hatalmas hadsereg megzavarodik az Izraeli sereg láttán és a sárba ragadt harckocsikból menekülnek. Siserát egy bátor asszony győzi le.

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 15. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(43) Különös fogadalom

Az izraeliták háborúba keverednek az ammonitákkal. Jeftét kiáltják ki hadvezérré. Jefte a győzelemért felajánlja Istennek azt, akit hazatértében először meglát. Hatalmas diadalt aratnak, de az örömbe bánat vegyül. Szeretett lánykáját kell Istennek ajánlania.

(44)Aki hallja Istent

Sámuelt Éli főpap szolgálatába állítják, a filiszteusok elrabolják a frigyládát, ezért csapások sújtják őket. Amikor Dágon szobra ledől, rémülten visszaküldik.

(45) Legszebb ajándék

Izrael népe királyt követel vezérül. Saul kerül a trónra. Isten beavatkozásával sikeres győzelmet arat a Filiszteusok fölött. Büszkeség és engedetlenség miatt Sámuel a király bukását jövendöli.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 16. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(46)Az erős kis pásztor

Betlehemben Sámuel próféta Isai legkisebb fiát, a pásztorkodó Dávidot királlyá keni. Saul egy gonosz szellem hatására őrjöngeni kezd, és csak a lágy zene tudja csillapítani. Dávid nyugodt hárfajátéka többet ér minden orvosságnál, ezért Saul magánál tartja.

(47) Aki nagy, az nagyot esik

Izrael népét a filiszteusok tartják rettegésben. Egy hatalmas termetű katona, Góliát napról napra gúnyolódik a katonákon, és párbajra hívja ki őket. Végül Dávid vállalja az egyenlőtlen küzdelmet. Isten segítségével a felbőszült filiszteus felé fut, és parittyájából már röpül is a kő. Homlokon találja Góliátot, aki holtan esik össze.

(48) Hűség és igazság

Amikor Izrael népe Dávid győzelmét ünnepeli, Saul királyt iszonyú féltékenység kezdi gyötörni. Egy újabb hőstett után kénytelen szavát állni, és feleségül adja a szépséges Mikált Dávidhoz. A királyi udvar kedvence lesz, Jonatán herceg és Dávid őszinte barátságba kerülnek. Az irigy Saul haragja azonban nem csitul, ezért Dávidnak menekülnie kell a palotából.

1990 HUF /db

 

A Könyvek Könyve DVD 17. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 2x30 perc

Rövid ismertető:

(49) Dávid király

Dávid hadseregét Abigél látja el eledellel, így megmenti férjét Dávid jogos haragjától. Saul király üldözi Dávidot, aki az éjszaka leple alatt elcseni a dárdáját és a korsóját, de nem emel rá kezet. Amikor a filiszteusok rátörnek Izraelre, Saul csúfos vereséget szenved, és fiával Jonatánnal együtt elesik a csatában. Eljött az idő, és Dávidból tényleg király lesz.

(50) Teljes dicsőségben

Az öreg Dávid király Salamont teszi meg utódjául. így a trónkövetelő Adónia bajba kerül. Salamon az uralkodáshoz bölcsességet és hozzáértést kér Istentől. Szerénysége miatt az úr hallatlan nagy gazdagsággal jutalmazza meg. Isten Templomát megépíti, és imájában az Úrnak szenteli.

1990 HUF /db

 

 

A Könyvek Könyve DVD 18. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat
Hossz: 2x30 perc

Rövid ismertető:

(51) Egy gonosz királynő

Atália önkényesen magához ragadja a királyságot, és a királyfiakat megöleti. A kis Joást sikerül csupán elbújtatni, s hét éves koráig rejtegetik. Egy nap azonban a főpap bejelenti az ifjú Joás trónra lépését. A trónbitorló asszonyt elfogják, kivezetik a palotából, és nyomban megkapja megérdemelt büntetését.

(52) Csak várd ki a végét

Ezékiás király idejében Asszíria Jeruzsálem falait ostromolja, és szidalmaival a katonákat akarja megfélemlíteni. Ezékiás imájára Isten védelmet ad Izraelnek. Győzelmi örömük bánatra fordul, amikor szeretett királyuk halálosan megbetegszik. Istenhez könyörög, így még tizenöt évig él, és az Úr nagyon megáldja.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 1. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(1) Irány a múlt

Zakariás és Erzsébet hosszú várakozás után gyermeket várnak. Az apa mindaddig nem tud megszólalni, amíg a fiúcska meg nem látja a napvilágot. Ő János, aki majd vízzel keresztel, és a Messiás közeli érkezését hirdeti. Filmrészlet megtekintése!

(2) Szentséges éj

József és Mária angyali jelenésre megtudják, hogy Máriától fog megszületni a Megváltó, mint Isten fia. Amikor Betlehembe érkeznek a népszámlálásra, már csak az istállóban kapnak szállást. A bölcseket csillag vezeti a szerény hajlékhoz, ahol hódolatukat fejezik ki az újszülött Jézus előtt.Filmrészlet megtekintése!

(3) Elveszett és megtaláltatott

A gyermek Jézus sok örömet okoz szüleinek kedvességével és engedelmességével. Egy napon Názáretből Jeruzsálembe érkeznek, hogy az ünnepen részt vegyenek. József és Mária hiába keresik a tömegben a 12 éves Jézust, ő a templom bölcs vezetőivel beszélget Isten dolgairól, akiket ámulatba ejt bölcsességével. Filmrészlet megtekintése!

Repülőház 1. DVD 2000 HUF /db

 

A repülő ház DVD 2. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(4) Kiáltó szó a pusztában

Keresztelő János a megtérést prédikálja az embereknek. A Jordán folyóban keresztel, amikor Jézus megjelenik a parton. János Isten Bárányának, a Megváltónak nevezi, és megkereszteli Őt. Ekkor a mennyből szózat hallatszik, és a Szent Lélek Jézusra száll galamb formájában. Filmrészlet megtekintése!

(5) A kísértő szava

Isten ellensége, a Sátán el akarja téríteni Jézust megváltói küldetésétől. Negyven napon keresztül csábítja és kísérti, de Jézus minden próbát kiáll, és még jobban elkötelezi magát Isten országa mellett. Keresztelő János őszinte prédikációja miatt börtönbe jut. Filmrészlet megtekintése!

(6) Jöjj, kövess engem

Jézus elkezdi nyilvános szolgálatát, és hűséges tanítványokat keres. Egyszerű halászembereket szólít meg, mint Pétert és Jánost. A többi tanítványt is kiválasztja, akik örömmel követik. A csodás halfogás megdöbbenti őket. Jézus tanít, gyógyít, és a tizenkét tanítvány egyre jobban megismeri Mesterét. Filmrészlet megtekintése!

{

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 3. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(7) A római százados titkai

Jézus nemcsak nemzete, a zsidó nép felé prédikál. Az őszinte hittel rendelkező római százados szolgáját is meggyógyítja, halottakat támaszt fel, és gonosz szellemektől gyötört embereket szabadít meg. Jézusnak egyre több követője támad. Filmrészlet megtekintése!

(8) Salome története

Júdeában Heródes király uralkodik, aki az elnyomó rómaiaknak is behódol. Erkölcstelen életmódját Keresztelő János megfeddi, ezért az asszony, Heródiás kegyetlen tervet eszel ki. A király születésnapján lányát táncba küldi, és kívánságára levágatja a börtönben sínylődő Keresztelő János fejét. Filmrészlet megtekintése!

(9) Egy másik élet

A zsinagóga közismert vezetőjét, Jairust nagy bánat éri. Kislánya megbetegszik, és az apának egyetlen reménye marad: talán Jézus meggyógyíthatja a halálosan beteg gyermeket! Útban hazafelé hozzák neki a tragikus hírt: hiába minden, a kislány meghalt! Jézus azonban rendkívüli csodát tesz, és így a gyászoló családra újra az öröm napjai virradnak. 

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 4. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(10) A szökevény

Jézus tanításai nagyon sok embert vonzanak. Amikor a sokaság a hegy oldalában letelepszik, észre sem veszik az idő múlását, annyira figyelnek Jézus szavaira. Szinte rájuk esteledik, és az ötezer ember éhesen bandukolhatna haza, ha egy szerencsés találkozás ki nem alakul. A tanítványok Jézus elé hoznak egy kisfiút, aki szerény uzsonnáját őrizgette. Jézus kezébe vette, hálát adott Istennek, és megtörtént a csoda: mindenki jóllakott a kenyérből és a halból!

(11) Felebarátok

Jézus sok érdekes és tanulságos történetet mond el tanítványainak. Mi történik, ha egy gyanútlan vándort a hegyek között megtámadnak és kirabolnak? Hamarosan meglátjuk, ki az igazi jóbarát. Az irgalmas szamaritánus segítsége túlszárnyalja a képmutató pap dicsekvését. Aztán az is kiderül, milyen gonoszul bánik társaival egy vállalkozó. Hatalmas adósságát épphogy elengedik, de jóindulat helyett könyörtelen társaival. Meg is kapja méltó büntetését.

(12) Szegény kis gazdagok

Jézus egyszer egy gazdag emberről mesél, kinek nagyravágyó és fukar a szíve, ezért amikor termését betakarítja, inkább az utolsó szálat is felszedné, csak ne kelljen adnia a szegény koldusnak. Azt se tudja, hová tegye a gazdagságát, de senkivel meg nem osztaná. Azonban hiába a harácsolás, hamarosan meghal, és elszalasztja, hogy jótéteményével mennyei kincseket gyűjtsön.

A tékozló fiú története sok izgalom után jóra fordul, mert pár elpazarolja atyjától kapott vagyonát, bűnbánattal tér vissza az atyai házhoz.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 5. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(13) Aki a legnagyobb

Jézus sok időt tölt tanítványaival. Ők nagyon szeretnek a közelében lenni, ezért elkezdődik a civódás és a versengés közöttük. Azzal dicsekszenek, ki a fontosabb és nagyobb tekintély közülük. Mindegyik magának kívánja az elsőbbséget, amíg Jézus meg nem tanítja őket egy titokra: aki közületek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája.

(14) Visszatérés a sírból

Lázárnak két nővére van: Márta és Mária. Mindnyájan szeretik Jézust, és jó barátként fogadják házukba. Amikor Lázár ágynak esik, sürgősen hívatják Jézust a nagy beteghez. Ám úgy tűnik, késve érkezik. Lázár meghal, és barátja már csak a sírhelyét látja. A nővérek szemrehányása és bánkódása azonnal eltűnik, amikor Jézus hihetetlen csodát művel: kihívja a halottat a sírjából! Márta és Mária öröme határtalan, és ezután még a házimunkán is szívesen megegyeznek.

(15) Az igazi kincs

A kicsi Zákeus pénzszerzésre adja a fejét. Környezetében mindenkit felbosszant, amikor harácsolásával és uzsorakamatokkal gyarapítja vagyonát. Amikor Jézus városába érkezik, semmit sem lát a tömeg miatt. Kénytelen fára mászni, hogy megpillanthassa őt. Azonban Jézus nemcsak a fán kuksoló alacsony Zákeust veszi észre, hanem a szívébe is belelát. Lehívja a fáról, és amikor vacsorára az ő házát választja, szívébe megbánás és jóindulat költözik.

 

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 6. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(16) Mi lenne, ha…

Egy gazda azzal a különös feladattal bízza meg szolgáit, hogy távollétében a rájuk bízott vagyont gyarapítsák. Ketten szorgalmas munkába kezdenek, és nem marad el az eredmény. Az ötből tíz lesz, a kettőből négy. Csak a harmadik kuporgatja, őrizgeti az egy adag kincset. A gazda megdicséri a szorgalmas munkásokat, s a harmadik, akinek csak arra volt gondja, hogy megőrizze, amit rábíztak, különös leckét kap.

(17) Az elveszett bárány

Ki az igazán jó pásztor? Az, aki sorsára hagyja a beteg juhokat, vagy az, aki a többi kilincven kilencet magára hagyva indul el megkeresni nyája legkisebbikét? Jézus példázatából azt is megtudhatjuk, hogy vajon a szőlőgazda miért ad minden munkásának egyforma bért, habár nem egyforma hosszú ideig dolgoztak nála.

(18) Nincs boruk

Kánában menyegző készül. A mulatság kellős közepén észreveszik, hogy elfogyott a bor. Szerencsére Jézus is a meghívottak között van, aki első csodáját teszi, amikor az agyagkorsóba töltött vizet borrá változtatja. Így a házigazda a menyegző végén szolgálhatja fel legjobb borát!

 

 

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 7. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(19) A kiskutyák is esznek a maradékból

Jézus Tirus és Szidón vidékén jár, éppen tanítványaival, amikor összetalálkozik egy kánaáni aszonnyal, akinek a lányát gonosz szellemek gyötrik. Jézus elmondja neki, hogy Ő Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett, de az asszony kitartását és nagy hitét látva mégis meggyógyítja gyermekét.

(20) Anna, a kis árva

Jézus a Templomban állva figyeli az adakozókat. A gazdagok hatalmas összegeket adnak be a perselybe. Jézus mégis azt az özvegyasszonyt dícséri meg, aki összes vagyonát, utolsó két fillérét adta be. Ezután arról tanít, hogy a gazdagok nehezen mennek be a Mennyek országába, ha jobban ragaszkodnak vagyonukhoz, mint Isten országához.

(21) Akinek füle van, hallja

Él a városba egy bíró, aki nem tisztel sem Istent, sem embert. Egy peres ügyben azonban kitartó ellenfélre talál: az özvegyasszony közbenjárására mégis igazságos ítélet születik. A királynak is kitartásra volt szüksége, aki fiának mennyegzőt szervezett. Ugyanis a meghívottak nem jöttek el, még a küldöncöt is megverték. De az egyszerű emberek, akiknek a király szép ruhát ad, megünneplik a menyegzőt.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 8. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(22) Legyetek éberek

Egy gazdag ember kapujában élt egy szegény és beteg koldus, Lázár, aki még alamizsnát sem kapott a gazdagtól. Haláluk után azonban Lázár vígasztalásban részesült, a gazdag viszont a Pokolba került. Ugyanígy történik azzal a gonosz szolgával is, aki urától kapott feladata elvégzése helyett szolgatársait veri. Az a szolga, aki azonban ura akaratát cselekszi, jutalmat kap.

(23) A gerasai megszállott

Jézus a Tízváros vidékén jár, amikor összetalálkozik egy emberrel, akit teljesen hatalmába kerített egy légiónyi gonosz szellem. Miután Jézus kiűzte őket, egy egész disznónyájba költöztek, akik a hegyről lefutva a tóba rohantak. A férfi viszont teljesen meggyógyult, és mindenkinek elbeszélte, hogy mi történt vele.

(24) A te hited meggyógyított

Tíz beteg ember megy Jézushoz, aki elküldi őket, hogy menjenek fel a Jeruzsálemi Templomba, hogy meggyógyuljanak. A betegek elindulnak és útközben mindannyiukkal csoda történik. Viszont csak egy szamáriai ember elég hálás ahhoz, hogy visszamenjen Jézushoz, és megköszönje a sagítséget.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 9. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(25) Igaz barátok

Mit tehet az ember, ha már annyira beteg, hogy mozdulni sem tud? Jézus is találkozott ilyen esettel: egy teljesen magatehetetlen embert engedtek le kötélen a lába elé, amikor a saját házában tanított. Az ember barátai kibontották a tetőt, azon keresztül engedték le - hitüket látva Jézus meggyógyította a beteget.

(26) A Sátán kapuja

Nain város határában Jézus és tanatványai egy gyászoló anyával találkoznak, akinek egyetlen fia halt meg. Jézus feltámasztja a halott fiút, aki azonnal felkel: az özvegyasszony visszanyerte egyetlen támaszát, szeretett fiát.

(27) Az élő víz forrása

Jézus Szamáriában, Sikár városában pihen meg, Jábób kútjánál és itt találkozik egy asszonnyal, akinek felajánlja azt az élő vizet, amit Ő ad mindenkinek, aki szomjazik. Ezt a vizet azonban nem lehet a kútból meríteni, mégis örökre eloltja az ember szomját. Az asszony odahívja a város lakóit, akik mindannyian Jézust hallgatják.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 10. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(28) A cserbenhagyott

Jeruzsálemben, a Bethesda tó felszínére időnként leszáll egy angyal és felzavarja a vizet. Aki elsőnek lép be ezután a vízbe, az meggyógyul. Fekszik ott egy harmincnyolc éve beteg ember is, akit nincs ki bevigyen a vízbe, ám Jézus őt is meggyógyítja.

(29) Az vesse rá az első követ...

Jézus a zsinagógában tanít. A város elöljárói elé hoznak egy aszonyt, akit házasságtöréssel vádolnak. Jézus lehajol, a porba ír ujjával, és ezt mondja: az vesse rá az első követ, aki sohasem vétkezett. Erre szétszélednek a vádlók, Jézus megbocsájt az asszonynak.

(30) Olaj és víz

Jézus kiküldi a tanítványait arra, hogy betegeket gyógyítsanak, gonosz szellemeket űzzenek ki, és hirdessék Isten országának evangéliumát. Olyan okosnak kell lenniük, mint a kígyó és olyan szelídnek, mint a galamb. Nem vihetnek magukkal csak egy öltözet ruhát, mert méltó a munkás a bérére. Arra is rájönnek, hogy nem véletlenül kell párban szolgálniuk.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 11. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(31) A nagy titok

Jézus három tanítványával az Olajfák hegyén imádkozik, amikor ruhája hírtelen megváltozik, ragyogni kezd. Megjelenik Illés és Mózes próféta is, akik beszélgetnek vele. Isten szava hallatszik: Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Miután eljönnek, Jézus meggyógyít egy több éve beteg gyermeket, akit a tanítványai sok próbálkozásra sem tudtak meggyógyítani.

(32) Éjféli vendégek

Ha elég kitartóak vagyunk, az a barát is segít, akit az éjszaka közepén legszebb álmából verünk fel! Aki kér, annak adnak, ha kitartóan kéri. Azoknak a szüzeknek is kitartóknak kellett lenniük, akik a menyegzőn az elkésett vőlegényt várták. Nem tudhatták mikor érkezik, és csak azok láthatták meg végül megérkezését, akiknek elegendő olaj volt a lámpásukban.

(33) Mennyit ér?

Jézus sok példázatot elmondott Isten országáról, amely olyan, mint a mustármag - kisebb minden magnál, mégis hatalmas fává tud felnövekedni. Vagy olyan, mint az igazgyöngy, amikor megtalálja valaki, mindenét odaadja, hogy megszerezhesse. Merítőhálóra is hasonlít Isten országa, mindent kifog, de a halászok a halakon kívül minden mást visszadobnak a tengerbe.

1990 HUF /db

 

 

A repülő ház DVD 12. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(34) Akik nem hoznak jó gyümölcsöt

Isten türelme végtelen az emberek felé: olyan, mint a gazda, akinek bár a fügefája évekig nem termett, mégsem vágta ki. A vincellér meggyőzte arról, hogy érdemes még várni. Isten ahhoz a szőlősgazdához is hasonlít, aki hosszú útra indult és kijelölte azokat, akiknek gondot kell viselniük a házára. Igaz, ők maguknak akarták a vagyont, és megölték a gazda fiát, akit atyja visszaküldött.

(35) Királyod jön szamárcsikó hátán

Jézus Krisztus elküldi tanítványait, hogy hozzanak számára egy szamárcsikót. Pontosan megmondja nekik, hogy hová menjenek, és ott mit mondjanak az embereknek. Még azt is tudták, hogy hová lesz kikötve a szamár, aminek a hátán később Jézus bevonul Jeruzsálembe. Az emberek pálmaágakkal, királyként köszöntik Őt.

(36) A kis kém

Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy az embereket megtanítsa Isten szeretetére. Fáradhatatlanul szolgál még azok felé is, akik nem szeretettel fordulnak felé. Isten akaratának a teljesítése sosem fárasztja ki. Szolgálata során mindenkinek elmondta: aki megbánja bűneit, bűnbocsánatot nyer.

1990 HUF /db

 

 

A repülő ház DVD 13. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(37) A nárdusolaj

Jézus éppen Simon házában tartózkodik, amikor egy Mária nevű hölgy letérdel lábaihoz, hogy egy nagyon nagy értékü illatszerrel nárdusolajjal megkenje. Közben a könnyeivel mossa és a hajával szárítja meg Jézus lábait. A kapzsi Júdás nem helyesli Mária tettét, hanem hamisan azt állítja, hogy ő inkább a szegényeknek adná az olaj árát.

(38) Az árulás

Miután Mária megkeni Jézus lábát, Júdás dühösen kirohan a házból és megegyezik a farizeusokkal, hogy harminc ezüstért segít nekik elfogni a Mestert. Közben Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát fogyasztják. Jézus egyszercsak felkel és elkezdi megmosni a tanítványok lábát, amivel arra akarja tanítani őket, hogy aki a legnagyobb akar leni közöttük, az mindenki felé szolgáljon.

(39) Ki lesz a bírája?

Jézust elfogatják a farizeusok és a bíróság elé állítják. Hamis tanúk igyekeznek bűnt rábizonyítani, de nem sikerül nekik. Ekkor átküldik Pilátus házába, akit figyelmeztet a felesége, hogy ne avatkozzon bele ebbe az ügybe. Pilátus sem akar dönteni, ezért elküldi Jézust Heródeshez. Végül mégis Pilátusnak kell ítálkeznie a Mester perében.

1990 HUF /db

 

 

A repülő ház DVD 14. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(40) A töviskoszorú

A szokás szerint Húsvétkor egy rabot szabadon enged a helytartó. Pilátus nehéz helyzetbe kerül: szíve szerint Jézust engedné el, de a nép, akit a farizeusok megvesztegettek, Barabás nevét kiáltozzák. Így végül őt engedik szabadon.

(41) A Golgota

A nép azt követeli, hogy Jézust feszítsék keresztre. A helytartó ítéletet hoz: Jézus hátára teszik a keresztfát és elindul a Golgota hegye felé. A kereszt súlya akkora, hogy nem bírja cipelni: Simonnak kell felvinni a hegyre, ahol Jézust megfeszítik a keresztre, két gonosztevő közé. Amikor meghal az ég teljesen elsötétül és a kereszt lábánál álló római százados rájön, hogy Jézus valóban Isten fia volt.

(42) Az üres sír

Napnyugta előtt József elkéri Jézus testét Pilátutól. Leveszik a keresztről és József egy sziklába vájt sírban helyezi el Jézus testét. Az ünnep végén, a harmadik napon Mária és más asszonyok elmennek, hogy illatszerekkel kenjék meg Jézus testét, de nagy meglepetésben van részük: a sír üres és az elgördített sziklán egy angyal várja őket: az Úr feltámadott!

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 15. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(43) Veletek vagyok minden nap

Jézus feltámadása után sokszor megjelent a tanítványainak, és tanította őket arról, hogy a prófétak, hogyan jelezték előre azokat a dolgokat, amelyek vele történtek. Tamásnak, aki nem hiszi el a többi tanítvány beszámolóját, megengedi, hogy megérintse a sebeit, majd elküldi a tanítványokat, hogy prédikáljanak róla mindenhol a világon. Miután ezt elmondta a szemük láttára megy fel a Mennybe.

(44) A csdálatos szabadulás

Péter és János a Templom kapujánál jár éppen, amikor egy sánta ember alamizsnát kér tőlük. Adomány helyett Péter meggyógyítja a férfi lábát. A csodát látván és Péter prédikációját hallgatván, sok ember hisz Jézus Krisztusban. A gyülekezet tömeges gyarapodását megirigylik a farizeusok, és bebörtönzik Pétert. Egy angyal azonban kinyitja a börtönajtót és szabadon távozhat.

(45) A Tíruszi fiúk

Heródes, aki Jeruzsálemben uralkodik, gonosz király: magának akar megszerezni minden gazdagságot, és másokkal nem törődik. Miután egy vakító ezüstköntösben a nép elé áll, és azok Istenként kezdik tisztelni, az Úr angyala megbünteti súlyos betegséggel, melybe bele is hal.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 16. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 3x30 perc

Rövid ismertető:

(46) A vakító fény

Saul minden erejével üldözi Jézus követőit. Egy napon az egyik tanítvány István tárgyalásán vesz részt, ahol a farizeusok halálos ítéletet hoznak. Saul ezt bőszen támogatja. Később azonban, amikor Damaszkusz felé tart, hogy még több hívőt börtönbe zárhasson, nagy fordulatot vesz az élete. Az úton vakító fényt lát, amiből Jézus Krisztus megszólítja és elhívja, hogy az Ő hírdetője legyen.

(47) Fogság és szabadulás

Pál és Silász Filippi városában hirdetik az evangéliumot, ahol az emberek korábban egy jövendőmondó rabszolganő jóslataira hallgattak. A rabszolganőben lévő gonosz szellem is felismeri Pált, aki végül kiűzi azt a lányból. Erre aztán felbolydul a város, és az apostolok börtönbe kerülnek, de itt is hirdetik Isten Igéjét: a börtönőrökből is Jézus követője lesz.

(48) Illatos szőlő

Pál apostol Troászba tart éppen, hogy ott is hirdesse az embereknek Isten országának az evangéliumát. Sok ember gyűlik össze, még az ablakban is ülnek, úgy hallgatják. Egy fiú, Euthikusz kiesik az ablakon, és mindenki azt hiszi, hogy meghalt, Pál azonban feltámasztja.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 17. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 2x30 perc

Rövid ismertető:

(49) A hajótörés

Pál apostol elhatározza, hogy Rómába megy. Hajóba száll, de a hajó hatalmas viharba kerül. A legénység kétségbeesik és mindent kidobálnak a hajóból, amikor Pál elmondja nekik, hogy Isten megmenti őket - csak a hajó fog elveszni. A hajótöröttek végül Málta szigetére jutnak.

(50) A kígyómarás

A máltai emberek nagyon vendégszeretőek. A csurom vizes hajótörötteknek először tüzet raknak, hogy megmelegedjenek. Pál apostol is közel húzódik a tűzhöz, de a rőzse közül előúszik egy kígyó, amely megmarja. Újabb csoda történik: Pál nem sérül meg, hanem lerázza magáról a kígyót! Sőt, később még a szigeten is gyógyítja a betegeket.

1990 HUF /db

 

A repülő ház DVD 18. lemez

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat újszövetségi folytatása
Hossz: 2x30 perc

Rövid ismertető:

(51) A szívfájdalom

Filemon házában él és dolgozik Onézimusz, aki később mégsem becsüli meg a jó helyét: meglopja gazdáját, majd elmenekül a házból.

(52) Ahazatérés

Onézimusz találkozik Pál apostollal, akinek a prédikációjára ő is hisz Jézus Krisztusban. Pál nem tartja magánál, hanem visszaküldi Filemon házába egy üzenettel: kéri Filemont, hogy fogadja vissza bizalmába Onézimuszt.

1990 HUF /db

 


 

 

 

Ajánlott kiadványok

Jézus történeteimage

Jézus történetét összefoglaló, szép grafikával elkészített kiadványt evangelizációkon szoktuk átadni az érdeklődőknek.

Alapítványunk célkitűzése

A jövő azé, aki felkészül rá!image

Tevékenységünk a jövőbe tekint, hogy a felnövekvő generáció jó erkölccsel, egészséges önbizalommal nézzen a kihívások elé.

Aktuális projektjeink

Csodák nyomában image

A bécsi Hit-Gemeindeval közösen kiadtuk az izrael hadtörténetéről szóló sorozatot. Ugrás a honlapra!

15-16

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat

A Könyvek Könyve sorozat 18 lemezen 52 részt tartalmaz. Feldolgoz ó- és újszövetségi történeteket egyaránt.

17-18

Izgalmas bibliai rajzfilmsorozat folytatása

Repülő Ház sorozat a Könyvek Könyve sorozat folytatásaként készült. Itt is 52 rész található ó- és újszövetségi történetekből. A sikeres videó kiadás után 2005-ben megjelent DVD-n is.

19-20

Feltámadás a halálból!

A halálból az életre való feltámadás nagy, nyilvánosság előtti esemény volt, nem egy háznál történt, titkos feltámadás. Ha valakit ki lehet emelni ebben a történetben, akkor az Nneka. Az ő megrendíthetetlen hite akadályozta meg Daniel eltemetését azzal, hogy elvitte férjét arra a helyre, ami felől meggyőződéssel hitte, hogy ott Isten életre tudja kelteni a halottat. Reinhard Bonnkét Isten emberének tartotta, és hitte, hogy ahol Reinhard szolgál, ott a hitnek olyan atmoszférája van, ahol ez a csoda megtörténhet. Nneka hite irányította az eseményeket, és hite jutalmat nyert. Hogy ki által? Ki az, aki megbecsülte Nneka hitét? Ki más, ha nem Isten. Ami itt történt, az több, mint felejthetetlen esemény!

21-22

Az ajándék

Az ajándék

23-24

Luther

Luther életét feldolgozó nagy sikerű mozifilm. A Budapest Filmmel közös gondozásban jelent meg. Az uránia mozi műsorán volt egy évig. A filmből könyv is készült. Középiskolások számára a Luther évben munkafüzetet készítettünk és országos tanulmányi versenyt rendeztünk.

Kosár

A kosár üres

Szavazás

1%

Kérjük támogassa adójának 1%-ával alapítványunk munkáját!

Adószámunk: 18005189-2-42
Bankszámlaszámunk:
11708001-20361455

Köszönjük!

Superbook Club Alapítvány

Minden jog fenntartva © SUPERBOOK Alapítvány 1992—2015.
Az oldalon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges. Kérdéseit, észrevételeit kérjük írja meg címünkre: info@superbook.hu